Какво въздействие оказват конусовидните къщи върху психическото и физическото здраве на обитателите


Факт #1
Екокъщите на "Екоинженеринг - С" неутрализират вредните енергийни въздействия от геопатогенните зони, намиращи се под терена на сградата (това са подпочвени, течащи и застойни води; повишен радиационен фон; мрежа на Хартман; мрежа на Кюри). Когато човек е подложен за дълъг период от време на въздействието на геопатогенните зони, особено ако се получи съчетание между два или повече от горните фактори, се получават трайни, а понякога и необратими физически и психически аномалии. Направените изследвания от физикалното дружество за радиестезия преди и след построяване на една такава екокъща доказват по безспорен начин неутрализиране въздействието на геопатогенните зони.
Повече информация за геопатогенните зони и тяхното въздействие може да прочетете в книгата "ЗОДИЯ ЧОВЕК" на Иван Тодоров "Pyramid Power" - Max Toth, Greg Nielsen

Факт #2 Пирамидалния ефект
По своятя форма екокъщите на "Екоинженеринг - С" се явяват конусни пирамиди, притежаващи плюсовете на положителното енергийно въздействие на пирамидалните конструкции и в същото време, по-големия обем и пространство на конусната и овална форма. От многобройните изследвания извършени от учени и изследователи в областта на въздействието на пирамидите, а също и от нашите скромни наблюдения и опит, могат да се направят следните изводи:
• Пирамидалната конструкция изпълнена с точно определени пропорции и ориентация създава много добър енергиен баланс и концентрация на положителна енергия във вътрешния обем на сградата
• Нормализира енергийните потоци и стимулира енергийните центрове (така наречените чакри) в човешкото тяло.
• При извършени замервания на енергийния статус на човек преди и след преспиване в една такава екокъща се констатира увеличение на енергийната вълна с около 4 до 6 единици.
• Човек се наспива за не повече от 5 часа сън, като на следващия ден се чувства жизнен и енергичен
• Съществуват безброй много примери на хора излекувани от различни болестни състояния (включително и тежки) под въздействието на пирамиди. При екокъщата лечебния ефект е засилен, тъй като тя се явява голяма конусна пирамида, изградена от екологични материали с преобладаващо участие на дървения материал, изработен по специална технология.
• Вода поставена под пирамида, абсорбира пирамидалната енергия и сама се превръща в лечебен енергоносител.
• Семена третирани под пирамида, покълнват по-рано и дават по-богата реколта.
• Със своята енергия пирамидата унищожава вредните бактерии, премахва гниенето в органичните материи и oпределено подобрява вкуса на хранителните продукти, плодовете и зеленчуците. При направения експеримент с плодове оставени на трето ниво на сградата, същите се запазват свежи за период над два месеца, като през този период не се забелязват процеси на гниене, а след това започва изсушаване.
• Хора, които се занимават с медитация (релаксация на ума и тялото) споделят, че когато медитират под пирамида ефектът е много по-голям и навлизат по-бързо и лесно в медитивно състояние.
Това е една малка част от положителния ефект и възможности на пирамидалните конструкции. Темата е необятна, възможностите на пирамидите тепърва ще се преоткриват.
Повече информация за пирамидите и тяхното въздействие може да прочетете в книгите:
"Тайствената сила на пирамидите" I и II част - Богомил Герасимов "Огънят отвътре" - Карлос Кастанеда "El Poder de las piramides" - Emilo Salas, Roman Cano

Факт # 3
Екокъщите се изпълняват изцяло от екологични материали, като по-голямата част от тях предварително са изследвани за вредни съставки и примеси. Това допълнително спомага за създаването на един добър микроклимат и хармонична среда за обитателите.

Факт # 4
При избора на терен и проектиране на екокъщите се използват древни индийски и китайски учения даващи ни информация за това, на какви характерни особености и изисквания трябва да отговаря терена, разпределението на помещенията в сградата, ориентацията спрямо слънцето и планетите. Всичко това създава не само добър енергиен баланс и хармонична среда за обитателите, но и благоприятства техния успех и успешна реализация в живота.
ХИПОТЕЗА: Животът в такъв тип екологични сгради забавя процесите на стареене на човешкото тяло и възстановява клетките в човешкия организъм. Това, съчетано с един природосъобразен начин на живот намалява ефекта от негативното въздействие на стреса, на който ежедневно сме подложени.
Ако искаме да променим света около нас към по-добро, трябва да започнем промяната от самите нас. Промяната в начина ни на живот, промяна в мислите ни, промяна в общуването, промяна в отношението ни към природата.

Изготвил материала: инж. Светослав Вълчев
Освен разработените седем варианта е възможно проектирането и изграждането на индивидуални проекти съобразно желанието на клиента и особеностите на терена.

За повече информация свържете се с нас на телефони:
02/953 4172                     0888/214466

 

 

 


© studio Monmartr. All right reserved.